ZNAČAJKE UNIVERZALNE SPORTSKE ŠKOLE

 ZNAČAJKE UNIVERZALNE SPORTSKE ŠKOLE

Da bi stekli širu sliku o utjecaju univerzalne športske škole na razvoj djece u dobi od 4 do 11 godina, potrebno je naglasiti integrativni pristup koji sačinjavaju sljedeće činjenice:

1. Sadržaji – programa univerzalne športske škole zasnivaju se na ravnoteži motoričkih znanja, i motoričkih sposobnosti, odnosno njihove interakcije s ostalim aspektima cjelokupnog razvoja djece fizičkog, kreativnog, emotivnog i kognitivnog.

2. Kognitivni razvoj – realizacija programa nije samo usmjerena na fizičku aktivnost djece. Djeci se daje mogućnost da pitaju, integriraju, analiziraju, komuniciraju, kao i da primaju multikulturalni pogled na svijet, te da na taj način športski program dožive kao dio odgojnog i edukacijskog iskustva.

3. Socijalni razvoj – realizacija programa osmišljena je na način koji će djeci omogućiti da vježbaju zajedno sa ciljem poboljšanja osjećaja za druženja i zajedništvo. Emocije što ih djeca  osjećaju pri sudjelovanju u nekoj športskoj aktivnosti ne smiju biti zanemarene.
Kroz realizaciju  programa djeca će shvatiti vrijednost i značaj tjelesnog vježbanja, te njegov doprinos zdravom stilu življenja.
Aktivno sudjelovanje svakog pojedinog djeteta – u realizaciji programa aktivno su uključena sva djeca, a pojedine tematske cjeline dizajnirane su na način koji svakom djetetu omogućava da sudjeluje u njima.
Igre – kao sastavni dio programa imaju za cilj povećati  užitak djece, djeca mnoge igre iniciraju sama. Prilikom igara naglašavati važnost etičnosti i fair playa.

 

Comments are closed